Seznam příjemců dotací

1. EVP s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 15 945,89 47 837,63 63 783,52
2018 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 36 744,15 36 744,15
2018 EZZF PP Greening 0,00 51 977,59 51 977,59
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 819,60 1 819,60
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 95 450,45 95 450,45

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 4 529,07