Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. EVP s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 5 999,74 17 999,19 23 998,93
2021 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 17 584,19 17 584,19
2021 EZZF PP Greening 0,00 54 919,32 54 919,32
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 735,51 1 735,51
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 100 973,24 100 973,24

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 3 524,99