Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. EVP s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 14 594,65 43 783,91 58 378,56
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 26 694,45 80 083,21 106 777,66
2022 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 16 124,38 16 124,38
2022 EZZF PP Greening 0,00 50 643,66 50 643,66
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 2 574,55 2 574,55
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 65 510,82 65 510,82
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 27 369,43 27 369,43