Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"LL spol. s r.o."

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 7 256,92 21 770,75 29 027,67
2021 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 28 584,01 85 751,98 114 335,99
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 4 169,50 4 169,50
2021 EZZF PP Greening 0,00 55 935,98 55 935,98
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 581,54 1 581,54
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 102 813,15 102 813,15

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 3 377,12