Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"LL spol. s r.o."

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 7 247,65 21 742,89 28 990,54
2022 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 27 561,98 82 685,91 110 247,89
2022 EZZF PP Greening 0,00 49 922,49 49 922,49
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 2 144,36 2 144,36
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 64 577,94 64 577,94
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 26 991,74 26 991,74