Seznam příjemců dotací

ABERO s.r.o.

Stříbro, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 79 106,28 237 318,65 316 424,93
2018 EZZF PP Greening 0,00 977 772,65 977 772,65
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 37 168,13 37 168,13
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 848 187,50 848 187,50

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 40 517,98