Seznam příjemců dotací

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Drhovle, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ 8.6.1-Technika a technologie pro lesní hospodářství 1 363 482,00 1 336 481,00 2 699 963,00