Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Drhovle, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 8.6.1-Technika a technologie pro lesní hospodářství 953 564,00 934 681,00 1 888 245,00