Seznam příjemců dotací

A-TRUCK, s.r.o.

Třebíč, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Greening 0,00 12 899,32 12 899,32
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 23 509,00 23 509,00

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 1 108,38