Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Hemže - Březenice" z.s.

Choceň, okres Ústí nad Orlicí

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 51 322,00 91 238,00 142 560,00