Seznam příjemců dotací

Římskokatolická farnost Krasov

Krnov, okres Bruntál

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2015 EZFRV III.2.2.b-Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 1 169 313,00 3 507 937,00 4 677 250,00