Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Návrat koní do přirozeného prostředí"

Hlubočky, okres Olomouc

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 665,57 1 996,69 2 662,26
2021 EZZF PP Greening 0,00 6 806,10 6 806,10
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 12 317,36 12 317,36