Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Spolek návrat koní do přirozeného prostředí"

Hlubočky, okres Olomouc

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 703,68 2 111,03 2 814,71
2022 EZZF PP Greening 0,00 6 343,29 6 343,29
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 8 069,32 8 069,32
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 458,29 3 458,29