Seznam příjemců dotací

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.

Dynín, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 252 500,00 247 500,00 500 000,00
2018 EZZF PP Greening 0,00 21 164,15 21 164,15
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 109,81 109,81
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 38 776,34 38 776,34

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 1 828,19