Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.

Dynín, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 193,87 581,58 775,45
2021 EZFRV 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 260 075,00 254 925,00 515 000,00
2021 EZZF PP Greening 0,00 2 194,87 2 194,87
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 972,17 3 972,17