Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.

Dynín, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 200,23 600,68 800,91
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 998,32 1 998,32
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 542,07 2 542,07
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 089,46 1 089,46
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-kuřata 827 964,44 413 982,21 1 241 946,65