Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Hébem se" z.s.

Ústín, okres Olomouc

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 64 064,00 113 889,00 177 953,00