Seznam příjemců dotací

ABÍK LUKÁŠ

Zásmuky, okres Kolín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 5 875,46 17 626,36 23 501,82
2018 EZZF PP Greening 0,00 16 791,35 16 791,35
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 41,83 41,83
2018 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 7 607,76 7 607,76
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 30 602,23 30 602,23

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 1 442,81