Seznam příjemců dotací

A SCHOOL s.r.o.

Horní Dubenky, okres Jihlava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ 6.4.2-Podpora agroturistiky 2 231 498,00 2 187 308,00 4 418 806,00