Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"MYŠÁK s.r.o."

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 393,83 1 181,47 1 575,30
2021 EZZF PP Greening 0,00 4 027,28 4 027,28
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 7 288,38 7 288,38