Seznam příjemců dotací

AAAE hospodářská, s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Greening 0,00 3 521,37 3 521,37
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 417,69 6 417,69