Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"JEZDECKÝ KLUB MÍREČ z.s."

Myštice, okres Strakonice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 4 156,24 12 468,69 16 624,93
2021 EZZF PP Greening 0,00 16 793,76 16 793,76
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 30 392,55 30 392,55

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 984,45