Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"JEZDECKÝ KLUB MÍREČ z.s."

Myštice, okres Strakonice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 4 268,74 12 806,17 17 074,91
2022 EZZF PP Greening 0,00 15 216,56 15 216,56
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 19 357,05 19 357,05
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 8 295,89 8 295,89