Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Myslivecký spolek Ohře Kadaň"

Kadaň, okres Chomutov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 730,55 2 191,63 2 922,18
2021 EZZF PP Greening 0,00 7 470,60 7 470,60
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 13 519,94 13 519,94