Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Myslivecký spolek Ohře Kadaň"

Kadaň, okres Chomutov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 754,53 2 263,56 3 018,09
2022 EZZF PP Greening 0,00 6 801,62 6 801,62
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 8 652,37 8 652,37
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 708,16 3 708,16