Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Stáj Ajga - azyl pro koně, z.s."

Chotěvice, okres Trutnov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 404,72 1 214,15 1 618,87
2022 EZZF PP Greening 0,00 3 648,31 3 648,31
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 4 641,02 4 641,02
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 989,02 1 989,02