Seznam příjemců dotací

A-klimatizace s.r.o.

Plzeň, okres Plzeň-město

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Greening 0,00 5 652,72 5 652,72
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 10 302,08 10 302,08