Seznam příjemců dotací

1.VZPPP s.r.o.

Brno, okres Brno-město

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Greening 0,00 -8 116,56 -8 116,56
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 0,00 0,00

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 930,83