Seznam příjemců dotací

ABT JAN

okres Praha-západ

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 26 309,15 78 927,29 105 236,44
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 2 498,67 7 496,00 9 994,67
2018 EAFRD 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 99 687,00 97 713,00 197 400,00
2018 EAFRD 14+ 4.2.1-Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 186 446,00 182 754,00 369 200,00
2018 EZZF PP Greening 0,00 31 440,96 31 440,96
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 713,29 713,29
2018 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 14 325,25 14 325,25
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 58 022,45 58 022,45

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 2 739,61