Seznam příjemců dotací

AB Bor Plus s.r.o.

Bor, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Greening 0,00 335 807,40 335 807,40
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 12 339,56 12 339,56
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 612 730,24 612 730,24

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 29 260,60