Seznam příjemců dotací

AB Krásná s.r.o.

Bor, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 91 428,75 274 286,06 365 714,81
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 73 096,56 219 289,45 292 386,01
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 77 949,07 233 847,16 311 796,23
2018 EZZF PP Greening 0,00 238 267,18 238 267,18
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 8 550,50 8 550,50
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 434 963,21 434 963,21

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 21 165,14