Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci"

Olomouc, okres Olomouc

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ZZPPN-Podpora zalesňování 17 424,24 52 272,69 69 696,93