Seznam příjemců dotací

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

Pelhřimov, okres Pelhřimov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Greening 0,00 9 655,95 9 655,95
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 17 597,97 17 597,97

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 829,69