Seznam příjemců dotací z Fondů EU

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

Pelhřimov, okres Pelhřimov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 2 688,24 8 064,66 10 752,90
2022 EZZF PP Greening 0,00 13 859,90 13 859,90
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 17 631,24 17 631,24
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 7 556,25 7 556,25