Seznam příjemců dotací

3K agro s.r.o.

Třebíč, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 27 656,72 82 970,05 110 626,77
2018 EAFRD 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 299 970,00 294 030,00 594 000,00
2018 EAFRD 14+ 6.1.1-Zahájení činnosti mladých zemědělců 290 142,00 284 395,00 574 537,00
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 11 697,52 11 697,52
2018 EZZF PP Greening 0,00 15 568,14 15 568,14
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 50,61 50,61
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 28 372,93 28 372,93

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 2 246,07