Seznam příjemců dotací z Fondů EU

3K agro s.r.o.

Třebíč, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 3 895,04 11 685,11 15 580,15
2021 EZFRV 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 9 604,23 28 812,66 38 416,89
2021 EZFRV 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 303 000,00 297 000,00 600 000,00
2021 EZZF PP Greening 0,00 16 423,01 16 423,01
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 720,08 720,08
2021 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 14 860,75 14 860,75
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 30 611,19 30 611,19
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 41 949,90 41 949,90

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 1 932,74