Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. česká zemědělská, s.r.o.

Osek, okres Rokycany

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 6 487,17 19 461,48 25 948,65
2022 EZZF PP Greening 0,00 18 479,54 18 479,54
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 26,21 26,21
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 23 531,65 23 531,65
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 10 085,00 10 085,00