Seznam příjemců dotací z Fondů EU

2. Brabant CZ, spol. s r.o.

Křinice, okres Náchod

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 854,22 2 562,65 3 416,87
2021 EZZF PP Greening 0,00 6 604,74 6 604,74
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 11 952,94 11 952,94