Seznam příjemců dotací z Fondů EU

2. Brabant CZ, spol. s r.o.

Křinice, okres Náchod

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 876,88 2 630,62 3 507,50
2022 EZZF PP Greening 0,00 5 976,62 5 976,62
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 7 602,89 7 602,89
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 258,39 3 258,39