Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Stáj na Dobré Vodě Z.S."

Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 1 048,35 3 144,99 4 193,34
2021 EZZF PP Greening 0,00 9 544,65 9 544,65
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 17 273,46 17 273,46

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 559,51