Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Stáj na Dobré Vodě Z.S."

Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 1 082,75 3 248,23 4 330,98
2022 EZZF PP Greening 0,00 8 689,94 8 689,94
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 11 054,50 11 054,50
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 4 737,65 4 737,65