Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O L spol. s r.o.

Slavičín, okres Zlín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 161 984,00 287 971,00 449 955,00