Seznam příjemců dotací z Fondů EU

TECHIX s.r.o.

Pelhřimov, okres Pelhřimov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 145 474,00 258 619,00 404 093,00