Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. mateřská škola, Nová Paka, Husitská 217

Nová Paka, okres Jičín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 144 000,00 256 000,00 400 000,00