Seznam příjemců dotací z Fondů EU

" A B H " spol. s r. o.

Valašské Meziříčí, okres Vsetín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 75 654,00 134 496,00 210 150,00