Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace

Říčany, okres Praha-východ

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 95 299,00 169 419,00 264 718,00