Seznam příjemců dotací z Fondů EU

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace

Říčany, okres Praha-východ

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 104 035,00 184 951,00 288 986,00