Seznam příjemců dotací z Fondů EU

4KM s.r.o.

Petrov, okres Praha-západ

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ 6.1.1-Zahájení činnosti mladých zemědělců 298 175,00 292 270,00 590 445,00