Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. jihočeská zemědělská A s.r.o.

Horní Stropnice, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 284 249,99 852 749,85 1 136 999,84
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 281 736,41 276 157,44 557 893,85
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 18 606,27 18 606,27
2022 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 17 015,59 17 015,59
2022 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 968 204,75 968 204,75
2022 EZZF PP Greening 0,00 601 179,31 601 179,31
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 62 727,23 62 727,23
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 777 664,09 777 664,09
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 315 700,89 315 700,89
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-prasnice 231 497,96 115 748,98 347 246,94
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-dojnice 58 874,67 29 437,33 88 312,00