Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A FARM s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 19 036,37 57 109,06 76 145,43